Camera 5mp Hikvision

Hikvision’s camera 5mp là một trong những dòng sản phẩm NVR phổ biến và đa tính năng của hãng. Với sự ra đời của nhiều phiên bản firmware trong suốt thời gian qua, hãng đã không ngừng cập nhật để đảm bảo sản phẩm luôn tương thích với công nghệ mới nhất. Để giảm thiểu thời gian và nguy cơ lỗi, chúng tôi gợi ý người dùng nên tuân thủ các hướng dẫn sau đây.

Tối ưu và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Với sự ra đời của những camera IP có giá phải chăng ngày càng nhiều, có độ phân giải và kích thước dữ liệu lớn, việc quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả trở nên cần thiết. Phiên bản firmware v4.0 đã mang lại một kiến trúc cơ sở dữ liệu mới để đảm bảo tính tương thích trong tương lai.

Sau khi nâng cấp lên v4.X, cơ sở dữ liệu của máy ghi hình sẽ cần được chuyển đổi và tối ưu hóa. Nếu bạn gặp vấn đề về phát lại không tìm thấy, hãy đảm bảo thực hiện “Sửa chữa Cơ sở dữ liệu” như hướng dẫn dưới đây.

Chuẩn bị cho việc nâng cấp

Trước khi tiến hành nâng cấp, chúng tôi khuyến nghị bạn nên xuất file cấu hình của NVR thông qua mạng hoặc vào ổ đĩa USB cục bộ.

Nâng cấp từ phiên bản v3.4.92 build 170518 hoặc cũ hơn

  1. Tất cả các máy ghi hình phải được nâng cấp lên phiên bản v3.4.92 trước khi tiếp tục. Việc nâng cấp từ các phiên bản trước v3.4.92 trực tiếp lên bất kỳ phiên bản nào v4.X có thể gây lỗi cho máy ghi.

  2. Nếu máy ghi đã ở phiên bản v3.4.92, chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị bạn nên thực hiện đặt lại cài đặt gốc trước khi nâng cấp lên bất kỳ phiên bản nào v4.X. Nếu không, có nguy cơ cao máy ghi lỗi và cần trả lại (RMA).

  3. Sau khi đạt được phiên bản v3.4.92 và thực hiện đặt lại cài đặt gốc đầy đủ, bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên v4.50.00.

  4. Sau khi nâng cấp hoàn tất và máy ghi đã được cấu hình lại, bạn có thể thực hiện “Sửa chữa Cơ sở dữ liệu”. Chi tiết xin tham khảo mục “Tối ưu và sửa chữa cơ sở dữ liệu” ở trên.

  5. Để kiểm tra tiến trình sửa chữa, bạn có thể xem trạng thái ổ đĩa cứng hoặc tìm kiếm trong nhật ký máy ghi để xem các thông báo bắt đầu và kết thúc sửa chữa. Lưu ý rằng trong quá trình sửa chữa ổ đĩa cứng, máy ghi vẫn tiếp tục ghi hình mới, nhưng một số bản ghi hiện có có thể không tìm kiếm được cho đến khi quá trình sửa chữa hoàn tất.

  6. Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề về phát lại sau khi sửa chữa cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo không có sự cố về nguồn điện, mạng hoặc phát hiện chuyển động. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục tồn tại, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nâng cấp từ bất kỳ phiên bản v4.X nào lên v4.50.00.

  1. Bất kỳ phiên bản v4.X nào cũng có thể nâng cấp trực tiếp lên v4.50.00.

  2. Chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị xuất file cấu hình trước khi thực hiện nâng cấp.

  3. Nếu bạn nâng cấp từ bất kỳ phiên bản v4.X nào mà không phải là v4.22.005, chúng tôi khuyến nghị thực hiện “Sửa chữa Cơ sở dữ liệu”. Xin tham khảo bước 4 và các bước tiếp theo trong phần trước.

Không khuyến nghị việc hạ cấp

Việc hạ cấp không được khuyến nghị. Do các tính năng và thông số mới được thêm vào liên tục, việc hạ cấp có thể làm cho máy ghi trả về cài đặt gốc hoặc yêu cầu đặt lại thủ công để hoạt động đúng cách.