VIỄN THÔNG GIÁ RẺ – Hikvision C

Bạn đã sẵn sàng để cập nhật firmware cho Hikvision I-series NVR (như DS-7716NI-I4) của mình? Hãy chuẩn bị sẵn sàng vì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để đảm bảo quá trình nâng cấp thành công và tránh các sự cố không mong muốn.

Tối ưu và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, việc quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Với việc ra mắt phiên bản firmware v4.0, Hikvision đã mang lại một kiến trúc cơ sở dữ liệu mới để đảm bảo tính tương thích với công nghệ tiên tiến nhất trong tương lai.

Sau khi nâng cấp lên v4.X, cơ sở dữ liệu của máy ghi hình cần được chuyển đổi và tối ưu hóa. Nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm và phát lại video, hãy đảm bảo thực hiện “Sửa chữa Cơ sở dữ liệu” theo các hướng dẫn dưới đây.

Chuẩn bị cho quá trình nâng cấp

Trước khi tiến hành nâng cấp, chúng tôi khuyên bạn nên xuất tệp cấu hình NVR từ máy ghi hình qua mạng hoặc lưu trữ trên ổ USB cục bộ.

Nâng cấp từ v3.4.92 build 170518 hoặc cũ hơn

  1. Toàn bộ các máy ghi hình phải được nâng cấp lên v3.4.92 trước khi tiến hành bước tiếp theo. Nâng cấp từ phiên bản trước v3.4.92 trực tiếp lên bất kỳ phiên bản v4.X nào có thể gây ra sự cố.

  2. Nếu máy ghi hình đã ở phiên bản v3.4.92, chúng tôi rất khuyến nghị rằng bạn nên thiết lập lại máy ghi hình về mặc định nhà máy trước khi nâng cấp lên bất kỳ phiên bản v4.X nào. Nếu không, có rất cao khả năng máy ghi hình sẽ gặp sự cố (đòi hỏi RMA) sau quá trình nâng cấp.

  3. Sau khi đến phiên bản v3.4.92 và thiết lập lại máy ghi hình về mặc định nhà máy, bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên v4.50.00.

  4. Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp và tái cấu hình máy ghi hình, việc thực hiện Sửa chữa Cơ sở dữ liệu có thể giúp cải thiện hiệu suất. Chi tiết, vui lòng tham khảo phần “Tối ưu và sửa chữa cơ sở dữ liệu” ở trên.

  5. Để kiểm tra tiến trình sửa chữa, bạn có thể xem tình trạng HDD hoặc tìm kiếm thông tin trong nhật ký máy ghi hình để xem các bản ghi về quá trình sửa chữa đã bắt đầu và kết thúc. Lưu ý rằng trong quá trình sửa chữa HDD, máy ghi hình vẫn tiếp tục ghi hình mới, nhưng một số bản ghi hiện có có thể không được tìm kiếm cho đến khi quá trình sửa chữa hoàn tất.

  6. Nếu sau quá trình sửa chữa cơ sở dữ liệu, bạn vẫn gặp vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm và phát lại video, hãy đảm bảo rằng không có vấn đề về điện, mạng hoặc phát hiện chuyển động. Nếu vấn đề vẫn còn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Nâng cấp từ bất kỳ phiên bản v4.X nào lên v4.50.00

  1. Bất kỳ phiên bản v4.X nào cũng có thể nâng cấp trực tiếp lên v4.50.00.

  2. Chúng tôi rất khuyến nghị rằng bạn nên xuất tệp cấu hình trước khi tiến hành nâng cấp.

  3. Nếu bạn đang nâng cấp từ bất kỳ phiên bản v4.X nào không phải là v4.22.005, chúng tôi rất khuyến nghị thực hiện Sửa chữa Cơ sở dữ liệu. Vui lòng tham khảo Bước 4 và các bước tiếp theo ở phần trước.

Không khuyến nghị việc giảm cấp

Việc giảm cấp không được khuyến nghị. Do thêm những tính năng và thông số mới liên tục, việc giảm cấp có thể làm máy ghi hình trở về cài đặt mặc định nhà máy hoặc yêu cầu cài đặt mặc định thủ công để hoạt động đúng cách.

Hãy truy cập VIỄN THÔNG GIÁ RẺ để cập nhật phiên bản firmware mới nhất cho Hikvision I-series NVR của bạn. Nhớ chia sẻ bài viết này với bạn bè nếu bạn thấy nó hữu ích!