Hikvision Ds 2cd2025fwd I

Chào các bạn đến với VIỄN THÔNG GIÁ RẺ! Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những dòng sản phẩm NVR phổ biến và đa tính năng của Hikvision – Đó là Hikvision Ds 2cd2025fwd I. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách nâng cấp firmware cho thiết bị này và cũng như những điểm cần chú ý để đảm bảo thành công trong quá trình nâng cấp.

Tối ưu hóa và sửa chữa cơ sở dữ liệu

Theo thời gian, những camera IP giá rẻ ngày càng được ra mắt với độ phân giải video cao hơn và kích thước dữ liệu lớn hơn. Điều này đòi hỏi quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn. Firmware v4.0 đã giới thiệu một kiến trúc cơ sở dữ liệu mới để đảm bảo tính tương thích với công nghệ mới nhất.

Sau khi nâng cấp lên phiên bản v4.X, cơ sở dữ liệu của máy ghi hình sẽ cần được chuyển đổi và tối ưu hóa. Nếu bạn gặp vấn đề liên quan đến việc không tìm thấy video phát lại khi mong đợi, hãy đảm bảo thực hiện “Sửa chữa cơ sở dữ liệu” theo hướng dẫn và tình huống dưới đây.

Chuẩn bị cho quá trình nâng cấp

Trước khi tiến hành nâng cấp, chúng tôi khuyến nghị bạn xuất file cấu hình NVR từ máy ghi hình qua mạng hoặc lưu trữ trên ổ USB cục bộ.

Nâng cấp từ phiên bản v3.4.92 build 170518 hoặc cũ hơn

  1. Tất cả các máy ghi hình phải đạt đến phiên bản v3.4.92 trước khi tiến hành bước tiếp theo. Nâng cấp từ các phiên bản trước v3.4.92 trực tiếp lên bất kỳ phiên bản v4.X nào sẽ gây ra khả năng máy ghi hình bị lỗi.

  2. Nếu máy ghi hình đã ở phiên bản v3.4.92, chúng tôi kiên nghị nên thiết lập lại cấu hình gốc trước khi nâng cấp lên bất kỳ phiên bản v4.X nào. Việc không thiết lập lại cấu hình gốc trước khi nâng cấp có thể dẫn đến lỗi (yêu cầu RMA) sau đó.

  3. Sau khi đạt đến phiên bản v3.4.92 và đặt lại cấu hình gốc, bạn có thể nâng cấp trực tiếp lên phiên bản v4.50.00.

  4. Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp và lập trình lại máy ghi hình, sẽ rất có lợi nếu bạn thực hiện Sửa chữa cơ sở dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo phần “Tối ưu hóa và sửa chữa cơ sở dữ liệu” ở trên.

  5. Để kiểm tra tiến trình sửa chữa, bạn có thể kiểm tra trạng thái HDD hoặc tìm kiếm thông tin về việc bắt đầu và kết thúc sửa chữa trong nhật ký máy ghi hình. Lưu ý rằng trong quá trình sửa chữa HDD, máy ghi hình vẫn tiếp tục ghi mới, nhưng một số video đã tồn tại có thể không tìm kiếm được cho đến khi quá trình sửa chữa hoàn tất.

  6. Nếu sau quá trình sửa chữa cơ sở dữ liệu bạn vẫn gặp vấn đề về phát lại, hãy đảm bảo không có vấn đề về nguồn điện, mạng hoặc phát hiện chuyển động. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục tồn tại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Nâng cấp từ bất kỳ phiên bản v4.X nào lên phiên bản v4.50.00

  1. Bất kỳ phiên bản v4.X nào cũng có thể được nâng cấp trực tiếp lên phiên bản v4.50.00.

  2. Đề nghị xuất file cấu hình trước khi thực hiện quá trình nâng cấp.

  3. Nếu nâng cấp từ bất kỳ phiên bản v4.X nào không phải phiên bản v4.22.005, chúng tôi đề nghị thực hiện Sửa chữa cơ sở dữ liệu. Vui lòng tham khảo Bước 4 và các bước tiếp theo trong phần trước.

Khuyến cáo: Không nên hạ cấp

Không khuyến nghị hạ cấp. Do các tính năng và thông số mới liên tục được thêm vào, việc hạ cấp có thể làm máy ghi hình trở về mặc định hoặc yêu cầu mặc định thủ công để hoạt động đúng cách.

Sản phẩm VIỄN THÔNG GIÁ RẺ sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời với Hikvision Ds 2cd2025fwd I. Hãy truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và các sản phẩm công nghệ khác!