Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu Ghi Hình Hikvision

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng đầu ghi hình Hikvision một cách dễ dàng và hiệu quả. Đây là một phần quan trọng trong việc cài đặt hệ thống camera giám sát. Hãy cùng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

I. Cấu hình cho bàn điều khiển

🔥 Chú ý: Lần đầu tiên khi sử dụng, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản admin và mật khẩu mặc định là: 12345.

  • Giao diện sau khi đăng nhập như sau:

1. Cài đặt mạng

Vào Config => Network => điền địa chỉ IP và các thông số cần thiết => Apply

2. Thông số phần cứng

  • Trong phần Hardware cho phép ta điều chỉnh âm thanh, âm báo động, độ sáng màn hình, độ nhạy của cảm ứng,.. trong bàn điều khiển.
  • Phần Time & Language: điều chỉnh ngày giờ hệ thống và ngôn ngữ hiển thị trên bàn điều khiển

II. Quản lý thiết bị

Trong mục Admin => Device => xuất hiện giao diện như hình

1. Thêm thiết bị vào bàn điều khiển

a. Thêm tự động

Chọn Auto Search sẽ xuất hiện giao diện điền dãy IP => Search. Bàn điều khiển sẽ liệt kê các thiết bị được tìm thấy, trong phần Status những thiết bị sử dụng sẽ có thông báo Use, thiết bị không sử dụng sẽ thông báo Unused.

Nếu muốn thêm thiết bị nào, bạn chỉ cần tích vào add để chọn thiết bị. 🔥 Lưu ý: Các thiết bị muốn thêm vào cần phải có cùng lớp mạng với bàn điều khiển và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu mặc định.

b. Thêm thủ công

  • Nếu bạn đã thay đổi các thông số của thiết bị, quay lại màn hình Device List Managerment => add Device => Điền thông số cần thiết cũng như tên và mật khẩu mới.
  • Chọn Modify nếu muốn chỉnh sửa thông tin thiết bị hoặc Delete để xóa thiết bị.

III. Quản lý tài khoản sử dụng

1. Tạo tài khoản

  • Trong màn hình chính chọn User => Add user
  • Điền thông tin tài khoản => add => chọn phần tạo liên kết với thiết bị sử dụng

2. Tạo liên kết thiết bị

  • Trong phần User Managerment => chọn biểu tượng để tạo liên kết. Trong giao diện của phần liên kết thiết bị sử dụng, ta chọn Add Device để chọn thiết bị sử dụng cho tài khoản đăng ký => add
  • Trong màn hình User Device có thể chọn Delete để xóa thiết bị đã chọn

3. Chỉnh sửa mật khẩu của tài khoản và xóa tài khoản

User managerment => Modify để thay đổi mật khẩu và chọn Delete để xóa tài khoản đã tạo

IV. Sử dụng bàn điều khiển

1. Các phím lệnh trong bàn điều khiển

Phải đăng nhập bằng tài khoản đã được tạo vào trong bàn điều khiển. Phím 0 + MON => Hiển thị màn hình xem. Num + CAM => Hiển thị camera muốn quan sát.

a. Muốn xem cùng lúc nhiều camera trên bàn điều khiển

Bấm phím Num + MON => hiển thị số màn hình muốn xem. Phím Num + MULT => hiển thị số khung hình. 🔥 Lưu ý: khi sử dụng chế độ 0 + MON, bấm Num + MULT sẽ không có tác dụng.

b. Hiển thị camera trên màn hình

Sau khi chọn chế độ xem nhiều màn hình => Num + WIN để xác định vị trí muốn hiển thị camera => Num + CAM để hiển thị số camera trên màn hình đó.

c. Nhóm camera trên màn hình bàn điều khiển

Ta có thể gọi nhóm camera xuất hiện trên màn hình bàn điều khiển với thời gian mặc định là 30s.

Bấm phím Num + MON để chọn kiểu màn hình. Bấm phím Num + WIN để chọn số lượng màn hình. Bấm phím Num + CAM-G chọn nhóm đã được lưu sẵn.

d. Định loạt màn hình hiển thị (Tour)

Bấm phím SET để vào giao diện màn hình Tour. Bấm phím Num + TOUR để chọn Tour định sẵn. Bấm phím Num + ENTER để xác định thời gian của camera hiển thị => SET để lưu lại.

🔥 Lưu ý: Tour chỉ được kích hoạt sau khi lưu và khởi động bàn điều khiển trở lại. Cách gọi Tour: bấm Num + MON để hiển thị màn hình => Num + Tour để gọi Tour đã được lưu.

2. Xem lại theo thời gian

Bàn điều khiển có thể hỗ trợ xem lại trên bàn điều khiển những camera đã được lưu trên thẻ nhớ hoặc đầu ghi hình. Bấm Num + MON để chọn kiểu màn hình. Bấm Num + WIN để chọn số lượng màn hình. Bấm phím Mũi tên ngang để xuất hiện giao diện màn hình xem lại. Bấm Num + ENTER để điền thời gian bắt đầu và kết thúc muốn xem lại => ENTER.

3. Điều khiển camera Zoom xoay

Bấm Num + MON chọn kiểu màn hình. Bấm Num + WIN để chọn số lượng màn hình. Dùng cần điều khiển để điều khiển camera.

a. Set điểm cho camera Zoom

Chọn màn hình camera xoay => điều chỉnh đến vị trí muốn lưu => Num + PRESET để lưu vị trí điểm. Gọi điểm: Chọn màn hình camera => Num + CALL.

b. Cho camera chạy theo điểm (Patrol)

Chọn màn hình camera cần thiết lập => SET => Num + PATROL => điền thời gian của mỗi điểm và số Preset tại mỗi điểm bằng phím số => SET (lưu). Muốn gọi quá trình này, bấm PATROL để gọi.

c. Cho camera chạy theo hướng dẫn của mình

Chọn màn hình cần thiết lập => SET => Num + PATERN chọn số cho thiết bị. Điều khiển camera chạy theo quá trình mình mong muốn, kết thúc quá trình chọn SET để lưu. Muốn gọi quá trình, bấm PATERN.

Nếu bạn cần sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống, hãy liên hệ với chúng tôi qua số 0913 900 247. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất.

Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng, hãy liên hệ với phòng kỹ thuật của chúng tôi qua số 0913 370 247.

Hãy truy cập VIỄN THÔNG GIÁ RẺ để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.