VIỄN THÔNG GIÁ RẺ: Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Chấm Công Hikvision

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công hikvision

Máy chấm công Hikvision là giải pháp quản lý nhân sự dễ dàng sử dụng và áp dụng cho nhiều hệ thống khác nhau mà không đòi hỏi quá phức tạp trong quá trình cài đặt. Với máy chấm công này, khách hàng có thể dễ dàng xuất báo cáo từ máy tính.

Bước 1: Thu thập dữ liệu chấm công trong tháng

Đối với máy chấm công Hikvision, khách hàng có thể thu thập dữ liệu chấm công từ thiết bị thông qua mạng LAN hoặc Internet.

Người sử dụng chỉ cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Mở giao diện Quản lý chấm công / Phân tích chấm công / Báo cáo chấm công.
 • Bước 2: Chọn ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của tháng.
 • Bước 3: Lựa chọn bộ phận cần thu thập dữ liệu chấm công.
 • Bước 4: Tải lên dữ liệu từ thiết bị chấm công.

Bước 2: Tính toán dữ liệu chấm công trong tháng

Sau khi đã thu thập dữ liệu chấm công từ máy chấm công, khách hàng cần tiến hành tính toán dữ liệu để có được kết quả về tình trạng chuyên cần của nhân sự. Việc tính toán này bao gồm:

 • Tính toán thời gian tham gia làm việc.
 • Tính toán thời gian tăng ca của nhân sự.
 • Phát hiện sự đến muộn và về sớm so với qui định.

Quy trình tính toán chấm công thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Mở giao diện Quản lý chấm công / Phân tích chấm công / Tính toán chấm công.

Bước 3: Chọn kiểu báo cáo chấm công từ thiết bị Hikvision

Sau khi đã tính toán dữ liệu chấm công, chúng ta có thể lựa chọn mẫu báo cáo phù hợp với mục đích sử dụng của mình. Hikvision cung cấp các mẫu báo cáo sau:

 • Báo cáo hàng ngày / hàng tháng: Hiển thị tổng hợp thời gian làm việc, công làm trong một tháng và số giờ tăng ca trong tháng.
 • Báo cáo bắt đầu / kết thúc: Thể hiện thời gian đầu tiên và cuối cùng trong ngày làm việc.
 • Báo cáo truy cập: Tổng hợp số lần nhân viên chấm công trên thiết bị.
 • Báo cáo chấm công linh hoạt.

Quy trình chọn báo cáo chấm công như sau:

 • Bước 1: Mở giao diện Quản lý chấm công / Phân tích chấm công / Báo cáo.

Các mẫu báo cáo chấm công Hikvision

Dưới đây là một số mẫu báo cáo chấm công từ Hikvision:

 • Mẫu báo cáo hàng ngày
  Mẫu báo cáo hàng ngày

 • Báo cáo tổng hợp theo tháng
  Báo cáo tổng hợp theo tháng

 • Mẫu báo cáo bắt đầu kết thúc
  Mẫu báo cáo bắt đầu kết thúc

Danh sách video hướng dẫn chi tiết có thể được tìm thấy trên trang YouTube.

Thêm nhân viên mới từ máy tính, bạn có thể tham khảo tại đây.

Chúng tôi hy vọng những hướng dẫn trên sẽ giúp bạn nắm bắt và sử dụng máy chấm công Hikvision một cách dễ dàng và hiệu quả. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập VIỄN THÔNG GIÁ RẺ.